İş Güvenliği Eğitim Programı

Eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitimin süresi, yönetmelik gereği her iş güvenliği uzmanlığı sınıfı için 180 saat teorik (90 saat yüzyüze eğitim, 90 saat uzaktan eğitim şeklinde olacaktır) ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saattir. 

Eğitimler günlük maksimum 6 saat ile sınırlandırılmış olup eğitim sonunda sınav yapılması zorunluluktur. Ayrıca eğitim kapsamında bilgi ve beceri kazandırılması yanında Bakanlığın açacağı sınava hazırlık amacıyla test tekniğine uygun deneme sınavları da yapılacaktır. 
Uygulama yerlerini adaylar bulacaklardır. İş güvenliği uzmanlarının bulunduğu işyerlerinde uygulama eğitimleri yapılabilir.
 
Bakanlığın açacağı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olamayanlar sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde bir kez daha sınava girme hakkına sahiptirler. Ancak, bu hakkını kullanmayan veya iki sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.Yukarı