İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları

a) İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik elemanların Bakanlıkça verilen iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olmaları gerekir.

b) İş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olabilmek için Bakanlığın açacağı sınavlarda başarılı olmak (70/100) gerekmektedir. 

c) İş güvenliği uzmanlık sınavına girebilmek için “İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik” de tanımlanan yetki belgesine sahip “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” ndan toplam 220 saat (40 saati staj) belgeli eğitim almak gerekmektedir. 
 
d) “İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu”nda 220 saat (ücretli) eğitim alabilmek için, Mühendis, Mimar, Teknik Eleman (Teknik Öğretmen),Fen veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik veya Kimya Bölümü Mezunu belgesine sahip olmak gerekmektedir.Yukarı