İş Güvenliği Uzmanı

28339 sayılı 30.6.2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6331 numaralı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı ifade etmektedir. Yukarı